SZANOWNI PAŃSTWO!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału już w VI edycji konferencji "PEDIATRIA PRZEZ PRZYPADKI". Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. Pokazały one, że forma nauki poprzez omawianie konkretnych przypadków jest ciekawa i bardzo potrzebna w codziennej praktyce lekarzy. Prawie połowa uczestników przekazała nam swoje opinie na temat konferencji oraz propozycje tematów do omówienia w kolejnych edycjach. Na ich podstawie przygotowaliśmy program VI edycji, która będzie się składać z następujących bloków tematycznych

Sport i profilaktyka

Konsultacja na Izbie Przyjęć

Gabinet pediatryczny

Dyżur

Odchylenia w badaniu przedmiotowym

Niepokojące wyniki badań

Tak jak w poprzednich edycjach, w każdym z bloków szczegółowo omawiane będą konkretne przypadki "chorobowe", z którymi mogą spotkać się: pediatrzy, neonatolodzy oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w swojej codziennej praktyce lekarskiej. Postaramy się również zachować interaktywny charakter wykładów, zachęcając Państwa do aktywnego udziału

Zaproszeni wykładowcy - eksperci w wybranych specjalnościach - przedstawią zasady postępowania w poszczególnych przypadkach uwzględniając diagnostykę i leczenie. Pokażą medycynę, z jaką spotyka się lekarz w codziennej pracy i wskażą jak wykorzystywać wiedzę dostępną w podręcznikach i publikacjach

Mamy nadzieję, że praktyczne omówienie stanu pacjentów i problemów klinicznych przez ekspertów uzupełni zdobywaną przez Państwa fachową wiedzę na innych konferencjach i szkoleniach.

SERDECZNIE ZAPRASZAM !
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40